Hàm clrscr là gì? Chức năng của hàm clrscr trong lập trình

5/5 - (1 bình chọn)

Hàm clrscr() là một hàm được sử dụng khá phổ biến trong ngôn ngữ lập trình C. Và hàm này có một chức năng cụ thể giúp giải quyết công việc của lập trình viên. Cùng tipnhanh tìm hiểu chi tiết hàm clrscr() nhé.

Hàm clrscr là gì?

Hàm clrscr() là một hàm được sử dụng rộng rãi trong các trình biên dịch ngôn ngữ lập trình C cũ như Turbo C và Turbo C++ để xóa màn hình bảng điều khiển MS-DOS. Tuy nhiên, hàm này không phải là một hàm C tiêu chuẩn, do đó khi biên dịch chương trình chứa hàm clrscr() trên các trình biên dịch hiện đại như GCC hoặc Clang, bạn sẽ gặp phải lỗi “function not declared” (hàm không được khai báo) hay “not declared in this scope” (không được khai báo trong phạm vi). Vì vậy, bạn cần phải tìm cách khác để xóa bảng điều khiển trên chương trình của mình.

Hàm clrscr là gì

Để giải quyết vấn đề này, một trong những cách đơn giản nhất là thay thế hàm clrscr() bằng hàm system(). Hàm system() là một hàm C chuẩn được sử dụng để thực thi một lệnh trên hệ thống của bạn. Bằng cách sử dụng hàm system() để chạy lệnh xóa màn hình, bạn có thể đạt được kết quả như khi sử dụng hàm clrscr().

Chức năng của hàm clrscr

Thêm tập tin tiêu đề stdlib.h vào mã. Hàm system() dùng để chuyển các lệnh đến thiết bị đầu cuối hoặc bảng điều khiển. Hàm này được khai báo trong tập tin tiêu đề stdlib.h.

Hàm clrscr là gì ?

Hàm clrscr() được định nghĩa trong tập tin tiêu đề conio.h. Chúng ta sẽ xóa hàm clrscr() và thay bằng system(), vì thế bạn có thể xóa tập tin tiêu đề conio.h.

Thay hàm clrscr() bằng system(“cls”) trên Windows. Lệnh cls sẽ xóa màn hình bảng điều khiển khi thực thi trên dấu nhắc lệnh Windows. Lệnh cls khi được chuyển thông qua hàm system() sẽ xóa màn hình rất hiệu quả.

Hàm clrscr là gì ?

Thay hàm clrscr() bằng system(“clear”) trên Linux hoặc macOS. Hàm system() sẽ chuyển lệnh clear đến bảng điều khiển. Lệnh Linux (cũng như macOS) dùng để xóa bảng điều khiển là clear, vì thế, hàm system(“clear”) sẽ xóa cửa sổ bảng điều khiển.

Hàm clrscr là gì ?

Vì vậy, nếu bạn đang gặp vấn đề khi biên dịch chương trình của mình trên các trình biên dịch hiện đại, hãy thử thay thế hàm clrscr() bằng hàm system() để xóa bảng điều khiển một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Hy vọng rằng các thông tin trên sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button