Tâm Linh

Tâm linh là một khái niệm bao gồm nhiều niềm tin và thực hành liên quan đến tinh thần, đạo đức và bản thân. Đây là một thuật ngữ thường được sử dụng trong các truyền thống phương Đông, chẳng hạn như đạo Phật và đạo Đạo, nhưng cũng có liên quan đến các thực hành tâm linh phương Tây.

Trong khi định nghĩa chính xác của tâm linh có thể khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh, nhưng nó thường ám chỉ ý tưởng rằng có nhiều hơn trong cuộc sống của chúng ta hơn chỉ là thế giới vật chất chúng ta có thể nhìn thấy và chạm vào. Thay vào đó, tâm linh cho rằng có một hiện thực sâu sắc hơn, sâu xa hơn có thể được truy cập thông qua thiền định, cầu nguyện và các thực hành tâm linh khác.

Những thực hành này được thiết kế để giúp cá nhân kết nối với bản thân và với một sức mạnh cao hơn, và có thể dẫn đến cảm giác bình an, sáng suốt và mục đích. Cuối cùng, mục tiêu của tâm linh là giúp cá nhân sống cuộc sống đầy đủ hơn và tìm thấy ý nghĩa và mục đích vượt ra ngoài thế giới vật chất.

Back to top button